Cây nhà Đấng Tạo Hóa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   15 16.67% with 6 votes

Thực hiện và trang trí ngôi nhà trên cây của riêng bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsDecorateTreeHouseCreator