Barbie nhà Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Sắp xếp đồ đạc trong tất cả các phòng trong ngôi nhà này mini tốt đẹp!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsGirlDress UpBarbieHouse