Metal Slug trận Đấng Tạo Hóa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   389 80.85% with 47 votes

Thay đổi hình nền và kéo và thả các đạo cụ Metal Slug trên màn hình để tạo ra các cảnh mát mẻ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

BloodDecorateMetalSlugBattleCreator