Kim loại Arm: Fawerage Trận Máy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   164 80% with 20 votes

3D độc đáo robot siêu chiến đấu. Bạn quản lý các robot khổng lồ. Tất cả các robot khác phải chết!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

RobotsFightingActionMetalFawerageBattleMachine