دکوراسیون استخر شنا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   187 72% with 25 votes

محیط اطراف استخر شنا نگاه در سبک خود را. اجازه دهید لذت طبیعت در دکوراسیون خود را.

کنترل بازی:
این بازی را می توان تنها با ماوس ایفا کرده است.

DecorateHouseGirlsSwimmingPoolDecoration