سگ خانه دکوراسیون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

ما در فروشگاه اقلام برای سگ هستند، اما این محل یک منطقه فاجعه است. این می تواند بسیار زیبا اگر ما را efort کمی آن را تعمیر کنند.

کنترل بازی:
به جای با استفاده از موس خود را بکشید اقلام است.

DesignSalonDogsDecorationHouse