Con chó nhà trang trí Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   83 72.73% with 11 votes

Chúng tôi đang ở trong một cửa hàng các mặt hàng cho chó, nhưng nơi đây là một khu vực thảm họa. Nó có thể trông rất đẹp nếu chúng ta làm một chút efort để sửa chữa nó.

Điều khiển:
Kéo các mục vào vị trí bằng chuột.

DesignSalonDogsDecorationHouse