Đi Làm Chó Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   25 28.57% with 7 votes

Những con chó này bẩn sẽ làm gì để giành chiến thắng trong Bucks lớn!

Điều khiển:
Chọn con chó để mua (bằng cách click chuột của bạn) và sau đó trả tiền cho đào tạo và các mặt hàng trong cửa hàng để cải thiện con chó của bạn 's thực hiện. Một số mặt hàng, bạn có thể mua ở các cửa hàng có thể được sử dụng trên đường đua đến (bất hợp pháp) cản trở việc thực hiện các yêu thích. Các mặt hàng này sẽ bật lên để được chọn tại đầu của mỗi cuộc đua.
Làm con chó của bạn là tốt nhất ông có thể và đưa ông đến chức vô địch!

Role PlayingRacingAnimalManagementAndroid GoneDogs