Kopibreak Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

Bạn 'đã đồng ý giúp hai bạn bè của bạn quản lý một quán cà phê. Bây giờ nó 's thời gian để làm việc! Quản lý nơi này, và thực hiện theo cách của bạn ra đến đỉnh!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingGirlMagicManagementGirlsKopibreak