Kopibreak بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

شما درک 'موافقت کردند برای کمک به دو نفر از دوستان خود را مدیریت قهوه خانه. در حال حاضر از آن 'زمان به کار! مدیریت مکان، و راه خود را به بالا!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingGirlMagicManagementGirlsKopibreak