کریسمس دکوراسیون حزب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دک سالن های این حزب 'با سبک کریسمس! با کلیک بر روی فلش را از طریق موارد رفته. کلیک کنید برای استفاده از مواردی که می خواهم و دور انداختن موارد را از طریق پنجره در سمت راست است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

DecorateChristmasPartyDecoration