دکوراسیون صبحانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

در این بازی تزئین صبحانه شما باید آمد تا با بهترین ترکیب برای برخی از نان تست کره، و pancakes. آنها را به عنوان چشم نواز که ممکن است، بنابراین شما زمان زیادی خوردن آنها را داشته باشند. محصول پایان باید نگاه شگفت آور است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FoodDecorateBreakfastDecoration