صبحانه Pucca ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

آماده کردن یک صبحانه مغذی برای Pucca. راهنما زن سبک و جلف پرواز به جای آب نبات روی میز در حالی که شما اجتناب از اشیاء.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ThrowingFlyingObstacleAnimalFoodFood ServingPucca-sBreakfast