دکوراسیون شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

تزئین شهرستان به عنوان دوست دارید و چاپ قرعه کشی کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsStreetAnimalDecorateGirlsCityDecoration