دکوراسیون سگ پیاده روی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تزئین پارک تفریحی با چرخ رفتن دور، گیاهان و بالن!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

DecorateWalkDecoration