دکوراسیون اتاق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

تزئین اتاق خود را با این حال شما می خواهید: مبل، میز، پنجره ها، و غیره

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillDecorateRoomDecoration