اتاق تعویض بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

طراحی اتاق خود را با موارد مرسوم، مد روز، پیشینه ها و مبلمان! خلاق باشید و ایجاد آن اتاق رویایی شما همیشه می خواستم و اگر شما دان تی 'مانند آن، آن را تغییر دهید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillDecorateRoomGirlsChanger