اتاق سانتا ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ترتیب خانه ها، درخت کریسمس، قدم زدن میله های آب نبات و آدم برفی در این بازی سرد در محل سانتا '. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

ChristmasDecorateSanta-sRoom