ساخت درخت کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

تزئین درخت شاه درخت به منظور تبدیل آن به درخت کریسمس عالی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ChristmasDecorateMakingTree