Tweety اجازه می دهد تزئین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اجازه دهید از برف ضربه بیل خود را به طوری Tweety است به هوا راه اندازی شد برای تزئین خانه

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - دکوراسیون نصب است.

AnimalChristmasBirdsDecorateTweetyLets