پرندگان عصبانی و اعداد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3610 78.26% with 46 votes

پرندگان خشمگین و اعداد - بازی پیدا کردن اعداد پنهان، در این زمان شما نیاز به پیدا کردن اعداد در جهان از پرندگان عصبانی. عکس های جالب، بازی آرامش بخش!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalBirdsNumbersAndroid Hidden ObjectsAngry