تام و جری اعداد پنهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   372 94.87% with 39 votes

شما قهرمانان کارتون تام و جری شخصیت های اصلی در این 5 عکس است. هر تصویر مخفی شده است 14 عدد است. همه چیز در مورد در بین تام و جری و شما باید آن را قبل از به دست آوردن زمان اجرا می شود. در ابتدا شما می توانید برای انتخاب کردن یکی در پنج عکس. بعد از چند شماره شما کشف فقط بر روی مقدار کلیک کنید همراه با موس خود را. شما می توانید پنج بار با توجه به این واقعیت است هنگامی که شما باید به اشتباهات این بازی خواهد بود بیش از اشتباه. شما باید 120 ثانیه از هر تصویر تنها، اما در هر زمان شما می توانید زمان متوقف کردن و شل کردن بازی. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersAndroid Hidden ObjectsJerry