Tom và Jerry ẩn số Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   372 94.87% with 39 votes

Phim hoạt hình của bạn anh hùng Tom và Jerry là những nhân vật chính trong những bộ 5 ảnh. Mỗi bức tranh là ẩn số 14. Những con số là tất cả về ở giữa Tom và Jerry và bạn phải lấy nó trước khi thời gian chạy ra ngoài. Ban đầu bạn có thể lựa chọn một trong năm hình ảnh. Sau khi bạn phát hiện ra một số số chỉ cần bấm vào số lượng cùng với con chuột của bạn. Bạn có thể nhầm lẫn năm lần do thực tế khi bạn làm nên để những sai lầm của trò chơi sẽ kết thúc. Bạn có 120 giây của mỗi bức ảnh duy nhất, nhưng bất cứ lúc nào bạn có thể dừng thời gian chơi và thư giãn. Vui chơi!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

NumbersAndroid Hidden ObjectsJerry