Sherlock Holmes: Tìm ẩn Thư Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   64 60% with 10 votes

Và người ta phải tự hào để có thể đại diện cho trò chơi này, vì ngay cả danh hiệu cho thấy nó vòng quanh về một cái gì đó thực sự thú vị ở đây, kể từ khi Sherlock Holmes được tham gia như một nhân vật chính, nó phải được ít nhất là hấp dẫn để xem nó như thế nào đi. Vâng, chúng tôi biết anh ta, vì vậy hãy 's thấy như thế nào tốt chúng tôi có thể là trong một số công việc mà ông chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với bất cứ ai trong chúng ta. Có lẽ không? Nhưng hãy 's cố gắng và thể hiện những gì chúng ta có thể. Cố gắng phát hiện 26 chữ cái ẩn trong các bức ảnh. Thời gian có giới hạn và nó 's 300 giây, vì vậy tập trung và tập trung là tốt nhất có thể. Chúc may mắn chơi Sherlock Holmes Tìm kiếm sự thư

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleLettersAndroid Hidden Objects