Màu xanh lá cây nhà đối tượng ẩn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3620 64.29% with 56 votes

Để tiến bộ, bạn đã tìm ra 7 bài. Bạn cũng có thể đạt được điểm thêm bằng cách tìm các đồng tiền 7 rải rác xung quanh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

HouseAndroid Hidden ObjectsGreen