Công chúa ẩn số Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   368 81.82% with 44 votes

Để tiến bộ, bạn đã tìm thấy 20 con số.
Trò chơi bao gồm bốn phần khác nhau và bạn sẽ có thể thấy tổng số điểm của bạn vào cuối của trò chơi.


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleNumbersPrincessAndroid Hidden ObjectsGirls