Ẩn người nước ngoài Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

Tìm thấy những người nước ngoài, người nước ngoài sẽ ẩn và bạn phải bấm vào người nước ngoài

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleBoard Memory Hidden ObjectsAlien