Bóng chày ẩn Thư Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   76 53.85% with 13 votes

chày ẩn Thư, nó 's mong đợi từ bạn để tìm và phát hiện các chữ cái ẩn từ hình ảnh được lựa chọn. Những hình ảnh rất thú vị tìm kiếm với một số đối tượng bóng chày trong đó. Mỗi bức tranh giữ 26 chữ cái được ẩn và tìm thấy mỗi người trong số họ, bạn 'll có để cung cấp cho tốt nhất của bạn và tập trung hoàn toàn.
's cũng quan trọng đề cập đến là bạn được giới hạn trong thời gian và mỗi khi bạn bắt đầu, bạn có 300 giây để tìm các chữ cái ẩn để thành công cuối cùng. Bấm vào con chuột mỗi khi bạn tìm thấy một. Chơi chày ẩn Thư và vui chơi, nó 's thời gian để bắt đầu

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKidsSportsBaseballFunnyLettersAndroid Hidden Objects