Phineas và Ferb ẩn Thư Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1512 55.56% with 27 votes

Tìm tất cả các chữ ẩn trong những hình ảnh của Phineas, Ferb và các nhân vật khác từ trẻ em cho thấy, Phineas và Ferb. Đánh bại tất cả năm cấp độ để đánh bại các trò chơi. Mỗi chính xác tìm thấy sẽ cung cấp cho bạn 50 điểm và mỗi sai tìm ý trừ đi 15 điểm.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKidsLettersHidden Objects