Super Mario ẩn Thư Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1510 60% with 25 votes

Và nó 's một trong những người rất thú vị ẩn trò chơi chữ, vì vậy nếu bạn muốn thư giãn, đây là loại thực sự của một trò chơi cho bạn thời gian này. Nhận một từ 3 cung cấp hình ảnh siêu Mario và bắt đầu trò chơi của bạn! Phát hiện và chỉ ra tất cả các chữ cái ẩn bên trong các hình ảnh trong thời gian giới hạn, hoặc bạn có thể loại bỏ các giới hạn thời gian nếu nó 's quá khó khăn cho bạn. Cố gắng làm như ít sai lầm càng tốt. Thưởng thức trò chơi này được gọi là Super Mario ẩn Thư bắt đầu bây giờ!

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMarioLettersAndroid Hidden Objects