سوپر ماریو نامه های پنهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1510 60% with 25 votes

و آن را 'یکی از کسانی که بسیار جالب بازی حروف پنهان است، بنابراین اگر شما در حال حاضر به استراحت، این نوع واقعی یک بازی برای شما این زمان. انتخاب کنید تا یکی از 3 پیشنهاد سوپر ماریو تصاویر و شروع بازی خود را! شناسایی و از تمام حروف پنهان در داخل تصویر را در زمان محدود، و یا شما می توانید محدودیت زمانی اگر آن را 'بیش از حد سخت را برای شما حذف. سعی کنید به عنوان اشتباهات کمتر که ممکن است. لذت بردن از این بازی به نام سوپر ماریو نامه پنهان شروع در حال حاضر!

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMarioLettersAndroid Hidden Objects