مدال افتخار نامه پنهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   115 68.75% with 16 votes

مدال افتخار بازی تیر اندازی اقدام بسیار محبوب است. برای این بازی ما به شما پیشنهاد سه تصویر با حروف پنهان. را انتخاب کنید یکی از سه عکس کنید و سعی کنید برای پیدا کردن همه نامه ها نهفته است. شما باید زمان کافی برای انجام این کار، فقط همواره حالت آرامش و دلی آرام داشته باشید و لذت ببرید در این بازی جسم پنهان است.

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را به بازی این بازی.

PuzzleHidden Objects