خانه آبی اشیاء پنهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   102 83.33% with 12 votes

برای پیشرفت، شما باید پیدا 7 آیتم در خانه آبی. شما همچنین می توانید امتیاز اضافی را با پیدا کردن 7 سکه های پراکنده در اطراف به دست آورید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

HouseHidden ObjectsGirlsBlue