اشکالات اسم حیوان دست اموز پنهان ستاره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

شما باید برای پیدا کردن ستاره پنهان در تصاویر مختلف از اشکالات بانی. بهترین رتبه خود را دریافت و به سطح بعدی بروید.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillAndroid Hidden Objects