بیس بال نامه های پنهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   76 53.85% with 13 votes

نامه های پنهان در بیس بال، آن را 'از شما انتظار می رود به کردهاید و تشخیص حروف پنهان از تصاویر انتخاب شده است. این تصاویر بسیار لذت بخش با برخی از افراد بیس بال در آنها. هر تصویر دارای 26 حرف است که پنهان است و برای پیدا کردن هر یک از آنها، شما تخم ریزی 'را به بهترین خود و تمرکز به طور کامل.
'نیز مهم است به ذکر است که شما در زمان و هر زمانی که شما شروع به محدود، شما باید 300 ثانیه برای پیدا کردن حروف پنهان برای موفقیت در پایان. با کلیک بر روی موس هر زمان که شما یکی را پیدا. بازی بیس بال حروف مخفی و از آن لذت ببرید، آن را 'زمان را آغاز کنید!

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsSportsBaseballFunnyLettersAndroid Hidden Objects