Màu xanh nhà đối tượng ẩn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   102 83.33% with 12 votes

Để tiến bộ, bạn đã tìm ra 7 mục trong Nhà Xanh. Bạn cũng có thể đạt được điểm thêm bằng cách tìm các đồng tiền 7 rải rác xung quanh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

HouseHidden ObjectsGirlsBlue