Disney ẩn số Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   84 66.67% with 12 votes

Bạn đang tìm ra những con số ẩn trong hình ảnh nhất định. Có được thứ hạng tốt nhất của bạn và đi đến cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleNumbersHidden ObjectsDefaultDisney