The Simpsons ẩn Sao Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   166 72.73% with 22 votes

Bạn phải tìm các ngôi sao ẩn trong hình ảnh khác nhau của The Simpsons. Có được thứ hạng tốt nhất của bạn và đi đến cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Android Hidden ObjectsSimpsonsStars