Thương gia tàu ẩn đối tượng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Trong số các đối tượng đang xếp hàng một cách phức tạp trong các tàu buôn. Chúng tôi đang cố gắng để tìm ra bảy hay mười mặt hàng được tuyên bố từ chúng tôi.

Điều khiển:
Chỉ chuột.

PuzzleMatching Android MerchantShipHiddenObjects