ضدحمله در پرنده عصبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7119 78.89% with 90 votes

کسانی که خوک پدر لعنتی دوباره! قلب آنها را با اشتیاق revenge.Angry پرنده سوخته به طور کامل احساس خطر از موقعیت آن، اما آن عذاب خود را در انتظار هرگز، آن را با استفاده از بدن به عنوان یک سلاح و راه اندازی یک ضدحمله به دشمنان، اما می تواند تی 'برنده بدون کمک شما!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

ShootingAnimalBirdsDefaultAngryCounterattack