پرنده فضایی عصبانی خوک ضدحمله بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7620 79.17% with 96 votes

بقای پرندگان عصبانی در خطر است. ظرف انتقام در خوک های حریص که تخم مرغ خود را به سرقت برده. با استفاده از قدرت منحصر به فرد هر پرنده برای نابود کردن دفاع خوک. ویژگی های پرندگان عصبانی به چالش گیم پلی مبتنی بر فیزیک و ساعت از ارزش پخش. هر سطح نیاز به منطق، مهارت و نیروی را حل کند.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس به بازی

Angry Bird Space