Angry Bird Space phản công của lợn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7620 79.17% with 96 votes

Sự tồn tại của Angry Birds đang bị đe dọa. Món ăn ra trả thù những con lợn tham lam đã lấy trộm trứng của chúng. Sử dụng quyền hạn duy nhất của mỗi con chim để tiêu diệt phòng thủ của lợn. Angry Birds tính năng thách thức vật lý dựa trên trò chơi và giờ giá trị chơi lại. Mỗi cấp độ đòi hỏi logic, kỹ năng, và lực lượng để giải quyết.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi

Angry Bird Space