tức giận chim cặp song sinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3713 74% with 50 votes

chim trận đấu của cùng một màu sắc như nhanh chóng như chim possible.Angry có thể được xuất hiện chỉ khi chúng có thể được kết nối với một đường mà biến nhất hai lần.

Điều khiển:

sử dụng chuột để phù hợp với loài chim

KidsMouse SkillMatching BirdsGirls