Angry Birds kết nối Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   5522 71.43% with 77 votes

Tạo kết nối giữa các loài chim cùng loại để loại bỏ chúng. Để bắt đầu bạn chỉ có mười lăm giây để loại bỏ một số lượng nhất định của các loài chim. Di chuyển chọn chim theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang để tạo thành nhóm ba hoặc nhiều hơn các loài chim cùng loại. Nếu bạn chạy ra khỏi di chuyển, đi đến nút gợi ý bên phải của bạn để được giúp đỡ.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching BirdsAndroid GirlsMatch 3