Iron Man năng lượng trận đấu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

khác nhau biểu tượng người đàn ông sắt đang rơi xuống từ phía trên cùng của màn hình. Để làm bay hơi chúng, có được 3 hoặc nhiều hình ảnh cùng với người đàn ông sắt trong một hàng theo chiều dọc hoặc theo đường chéo. Bạn phải nhanh lên và hoàn thành trò chơi trước khi thời gian của bạn chạy ra ngoài. Sử dụng các hình ảnh nhấp nháy hexas đặc biệt để loại bỏ các biểu tượng sắt hơn người đàn ông. Bạn có thể tăng thời hạn của bạn bằng cách nhấn vào nút thời gian chỉ có một thời gian cho mỗi cấp độ.

Điều khiển:

Sử dụng phím chuột của bạn để kết nối ba hoặc nhiều hơn các biểu tượng người đàn ông sắt.

PuzzleMouse SkillMatching Super HeroGirlsMatch 3