Sắt Invaders Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Kẻ xâm lược là một shoot em up với một yếu tố chạy. Kiểm soát bionic để loại bỏ tất cả các chương trình xâm nhập trái đất. Mở khóa tất cả các loại vũ khí để cạnh tranh cho số điểm cao nhất trên cả 3 cấp độ và những trở ngại khác nhau.

Điều khiển:
A / trái mũi tên = di chuyển sang trái D / mũi tên phải = đúng hơn W / Mũi tên lên nhảy = S / Down arrow = crouch = nhằm mục đích trái = chụp P = tạm dừng

Shoot 'em UpSuper Hero