Spiderman Photohunt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7019 78.65% with 89 votes

Các tờ báo quan trọng nhất trong thành phố đã yêu cầu bạn chụp ảnh của Spiderman trong hành động. Công việc của bạn isn 't dễ dàng bởi vì siêu anh hùng này di chuyển nhanh chóng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

Super HeroAdverSpidermanPhotohunt