Batman và Riddlers Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   92 81.82% with 11 votes

Riddler quanh co đã trở lại, và một lần nữa Batman là ở đây để bảo vệ thị trấn, giúp Batman bắt Riddler

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển Batman

DrivingMotorcycleSuper HeroCartoonBatmanRiddlers