Người Sắt Bike Challenge Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Trợ giúp Người Sắt đi xe đạp này mát mẻ trên những ngọn đồi như mỗi cấp độ mới giới thiệu bạn với một thách thức mới để hoàn thành.

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingMotorcycleObstacleCollecting Timing Super HeroCartoon