Flash Ngoài tốc độ ánh sáng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   166 72.73% with 22 votes

Flash phải ngăn chặn gương thạc kế hoạch cướp ngân hàng Trung ương thành phố. Mirror Sư Phụ đã bắn một tia phân chia ánh sáng và Flash được vượt quá tốc độ ánh sáng để bắt kịp với mỗi tia và ngăn chặn nó từ ngân hàng.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

ObstacleCollecting Super HeroFlashBeyondLightSpeed